Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2018

an-enthralled-human
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
an-enthralled-human
9880 07d8 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney

September 17 2018

an-enthralled-human
4277 907e 500

August 21 2018

an-enthralled-human
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa

August 18 2018

an-enthralled-human
an-enthralled-human
8672 4c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viapuremindx puremindx

August 16 2018

an-enthralled-human
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viajointskurwysyn jointskurwysyn
an-enthralled-human
Reposted frombluuu bluuu
0033 d835 500

delta-breezes:

Joe St Pierre

an-enthralled-human
To nie jest tak, że ciągle nie mamy czasu.. Każdy nie ma czasu..
Nikt nie ma na nic czasu..
Każdy jest taaaki zarobiony.. A tak naprawdę każdego doba jest identyczna - IDENTYCZNA.
Każdego doba ma 24 godziny. Każdy musi jeść, spać, każdy ma jakieś obowiązki. Te wszystkie rzeczy każdy z nas musi robić. Ale to czy mamy na coś czas, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy coś jest dla nas priorytetem. Bo jeżeli z czegoś rezygnujemy, to znaczy, że nie jest to po prostu na ten moment dla nas ważne.

— RLM
Reposted fromsummerkiss summerkiss viat-e-x-t t-e-x-t
an-enthralled-human
an-enthralled-human
Reposted frombluuu bluuu
an-enthralled-human

July 05 2018

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi vialittletroublemaker littletroublemaker

June 29 2018

an-enthralled-human
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."

June 23 2018

an-enthralled-human
0750 29c4 500

June 22 2018

an-enthralled-human
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viawszystkodupa wszystkodupa

June 11 2018

an-enthralled-human
1340 285a

May 30 2018

5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl