Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

2451 a555 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

November 10 2018

an-enthralled-human
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
an-enthralled-human
3754 327a 500
Reposted fromelles elles viaeternaljourney eternaljourney

November 01 2018

an-enthralled-human
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viawszystkodupa wszystkodupa

October 30 2018

an-enthralled-human
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym

October 27 2018

an-enthralled-human
Reposted frombluuu bluuu

October 26 2018

an-enthralled-human
an-enthralled-human
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaeternaljourney eternaljourney

October 20 2018

an-enthralled-human
4580 3420
Reposted fromipo ipo viainvisibile invisibile

October 14 2018

an-enthralled-human
9883 f6bf 500
an-enthralled-human
9881 1395
an-enthralled-human
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaretro-girl retro-girl

October 10 2018

an-enthralled-human
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viapannakies pannakies

October 08 2018

an-enthralled-human
9770 b717
an-enthralled-human
7884 4ad1 500
an-enthralled-human

October 05 2018

an-enthralled-human
0442 abd0
Reposted fromursa-major ursa-major viajossie jossie

October 04 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viapannakies pannakies
an-enthralled-human
3753 3dcf

October 02 2018

an-enthralled-human
4574 dc67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl