Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

an-enthralled-human
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 17 2017

an-enthralled-human
Reposted frombluuu bluuu
an-enthralled-human

November 11 2017

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
an-enthralled-human
9125 e85a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamefir mefir
an-enthralled-human
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viamefir mefir
an-enthralled-human
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamuviell muviell
an-enthralled-human
6554 9b0e
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
an-enthralled-human
Reposted frombluuu bluuu
an-enthralled-human

October 24 2017

Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
an-enthralled-human
an-enthralled-human
an-enthralled-human
Reposted fromworst-case worst-case vialifeless lifeless

October 21 2017

an-enthralled-human
8826 96d5 500
Reposted fromoll oll viachangecolour changecolour
an-enthralled-human
8820 bc66

October 16 2017

an-enthralled-human
Reposted frombluuu bluuu
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viamagolek22 magolek22
an-enthralled-human
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl