Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

an-enthralled-human
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapannakies pannakies
an-enthralled-human
an-enthralled-human
1194 b3f2 500
Reposted fromssozs ssozs viat-e-x-t t-e-x-t

September 15 2017

an-enthralled-human
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viaAmericanlover Americanlover
3499 c750 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
an-enthralled-human
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacorvax corvax
an-enthralled-human
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacorvax corvax
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaters laters

September 09 2017

an-enthralled-human
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viawszystkodupa wszystkodupa
an-enthralled-human
an-enthralled-human
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell

September 06 2017

an-enthralled-human
0969 d718 500

August 31 2017

an-enthralled-human
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 25 2017

an-enthralled-human
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viaAmericanlover Americanlover
an-enthralled-human
7245 b292 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
an-enthralled-human
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuremindx puremindx

August 17 2017

an-enthralled-human
4345 55e5 500
Warszawa. Odkryte dawno temu w internetach. 
Reposted byescape-artist escape-artist

August 15 2017

an-enthralled-human
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaretro-girl retro-girl
an-enthralled-human
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl