Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

an-enthralled-human
Reposted fromshakeme shakeme viatysiace-mysli tysiace-mysli
an-enthralled-human
an-enthralled-human
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viamuviell muviell

April 16 2018

an-enthralled-human
9200 0b4d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
an-enthralled-human

April 12 2018

6373 1720 500
an-enthralled-human
9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

April 08 2018

an-enthralled-human
an-enthralled-human

April 03 2018

an-enthralled-human
0452 8383 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
an-enthralled-human
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viapannakies pannakies

March 30 2018

an-enthralled-human

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viatysiace-mysli tysiace-mysli

March 28 2018

an-enthralled-human
0287 1d71 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamuviell muviell
an-enthralled-human
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell

March 27 2018

an-enthralled-human
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 26 2018

an-enthralled-human

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 25 2018

4159 9756
Reposted fromZaubertrank Zaubertrank viajossie jossie
an-enthralled-human
4102 9f92 500
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
an-enthralled-human
0957 bba7 500
Reposted fromla-lu la-lu viachangecolour changecolour
an-enthralled-human
1194 8cb1
Reposted frommrcake47 mrcake47 viachangecolour changecolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl