Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

an-enthralled-human
Reposted frombluuu bluuu vianosmile nosmile
an-enthralled-human
Reposted frommefir mefir
6917 572c 500

unboxingearth:

Castle on an island in Ireland

Reposted frombwana bwana viamefir mefir

May 16 2017

an-enthralled-human
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannakies pannakies

May 15 2017

8613 0665 500
Reposted fromerial erial vianosmile nosmile
an-enthralled-human
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viabirke birke
3208 b0e9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapannakies pannakies
an-enthralled-human
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawszystkodupa wszystkodupa
an-enthralled-human
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viawszystkodupa wszystkodupa

May 12 2017

0234 75cd 500

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

an-enthralled-human
8143 195d 500
4245 1479
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
an-enthralled-human
an-enthralled-human
9834 111a
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannakies pannakies
an-enthralled-human
7498 4d8f 500
Iceland 

April 26 2017

an-enthralled-human
8747 3a8c
Reposted fromadaamanth adaamanth viaprecelka precelka

April 08 2017

an-enthralled-human
Aleksander Żywiecki, Dniestr pod Mariampolem o zmierzchu | 2010, olej, płótno, 65 x 110 

April 06 2017

2968 47cb
an-enthralled-human
an-enthralled-human
0478 05ad 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl