Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viamuviell muviell
an-enthralled-human
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
an-enthralled-human
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viapuremindx puremindx
an-enthralled-human
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska

July 07 2017

an-enthralled-human
Pustka i zagubienie są nieusuwalną częścią kultury prawego kciuka. Do tego, co w tej kulturze stało się najważniejsze, nawet całej dłoni nie trzeba. Prawy kciuk wystarczy do wciskania klawiszy pilota i telefonu. Zapewne od początku ewolucji ludzie nie mieli tak sprawnych kciuków jak teraz. I również nigdy nie byli tak bezradni wobec własnego życia. Kiedy zaczynam rozmawiać ze studentami o najbardziej klasycznych dylematach, o których pisał już Platon okazuje się, że są jak dzieci we mgle. Mając 20 lat nie potrafią zrozumieć, że w kulturze, czyli rzeczywistości duchowej, emocjonalnej czy intelektualnej, która jest naszą prawdziwą rzeczywistością, obowiązują zupełnie inne prawa niż w świecie prawego kciuka. Materia, technologia narzuciły im sposób myślenia, który nie pasuje do ludzi.
— Tadeusz Gadacz
Reposted fromlakonika lakonika viaMaryiczary Maryiczary

July 05 2017

Don’t be pushed by your problems. Be led by your dreams.
— Albert Ellis (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover

July 03 2017

9497 ee05
Reposted frommakswilczur makswilczur viadelein delein

June 27 2017

an-enthralled-human
an-enthralled-human
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viaAmericanlover Americanlover

June 26 2017

an-enthralled-human
an-enthralled-human
1832 2ee1
an-enthralled-human
an-enthralled-human
an-enthralled-human
an-enthralled-human
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamagolek22 magolek22
an-enthralled-human
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viadesperateee desperateee
an-enthralled-human
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viaicetea123 icetea123
an-enthralled-human
Reposted frommefir mefir viaicetea123 icetea123
an-enthralled-human
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viamiamor miamor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl