Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

an-enthralled-human
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaters laters
0049 33de 500
an-enthralled-human
Reposted fromFlau Flau viapannakies pannakies

February 12 2018

0202 4816 500
an-enthralled-human
Reposted fromFlau Flau viamagolek22 magolek22
an-enthralled-human
The older I get, the more I realize the value of privacy, of cultivating your circle and only letting certain people in. You can be open, honest, and real while still understanding not everyone deserves a seat at the table of your life.

February 07 2018

an-enthralled-human
- Lubisz samotność?
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaselsey selsey
2798 603e 500
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
an-enthralled-human
6533 0b18

February 06 2018

an-enthralled-human
3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viapuremindx puremindx
an-enthralled-human
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viapannakies pannakies
an-enthralled-human

February 03 2018

an-enthralled-human

February 02 2018

8694 8c04 500

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Take care of yourself

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
an-enthralled-human
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— prof. P.Z. ; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromdzony dzony viacytaty cytaty
an-enthralled-human
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viamagolek22 magolek22
an-enthralled-human
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viamagolek22 magolek22
an-enthralled-human
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viainvisibile invisibile
an-enthralled-human
4590 f007
Reposted fromxalchemic xalchemic viainvisibile invisibile

February 01 2018

90sgrl:

my hidden talents include romanticising everything, oversharing, crying, and overthinking 

Reposted fromLauderdak Lauderdak viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl